logo biomass concept entreprise de sourcing de matières premières et co-produits

Presentació de l’empresa

Des de la seva creació al 2006, Biomass Concept ha estat en constant evolució, tant els seus equips, els seus socis, com  les matèries primeres amb les que traballem, han crescut considerablement.

Algunes xifres

+ 1
TREBALLADORS
+ 1 M€
DE FACTURACIÓ
+ 1
MATÈRIES PRIMERES

Política de qualitat

Per reforçar el nostre control de la qualitat de les matèries primeres que comercialitzem, vàrem crear un departament específic l’any 2018 amb l’objectiu de reforçar els següents aspectes: el seguiment i el suport dels nostres socis, el compliment dels requisits de qualitat dels nostres clients, el tractament de les no conformitats, la nostra experiència en normatives, els nostres processos de treball interns, etc.

 

Des del 2019, estem certificats GMP + i BIO.

Estem certificats GMP + B3 per al comerç de matèries primeres per a pinsos.
GMP+
Estem certificats per al comerç de matèries primeres procedents de l'agricultura ecològica.
BIO
Estem autoritzats a comercialitzar subproductes animals de les categories 2 i 3 (Proteïna Animal Transformada)
Autorització Cat2, Cat3

“Per als nostres equips, la qualitat és una part integral de la vida quotidiana”

La nostra cultura de Qualitat

El nostre compromís és buscar solucions que satisfacin les necessitats dels nostres socis oferint alternatives segures i conformes.

Cada dia ens esforcem per desplegar una exigent política de qualitat centrada en els eixos següents:

El control dels nostres productors i la seguretat alimentària

Desenvolupem associacions reals amb els nostres productors mitjançant visites periòdiques. A més, supervisem detingudament les alertes de salut RASFF per garantir els nostres subministraments.

Compliment de la normativa

Per entendre els canvis en les normatives i els estàndards, participem en la supervisió de la regulació. Participem regularment en conferències relacionades amb les nostres activitats.

El control de la traçabilitat

Realitzem exercicis de seguiment diverses vegades a l'any per validar la fiabilitat del nostre sistema. En qualsevol moment, podem transmetre els elements relatius a les operacions realitzades.

Satisfacció del client i millora contínua

Escoltar els nostres clients, respondre als seus requisits, ser proactius per satisfer les seves necessitats, millorar de forma contínua... Aquests són alguns dels punts que considerem essencials per oferir un alt nivell de servei i satisfacció.

Compres - Subministrament

Gràcies a una sòlida xarxa professional desenvolupada durant diversos anys a diferents països, hem establert relacions sòlides i òptimes de les quals es poden beneficiar els nostres socis.

Desenvolupem associacions reals amb els nostres productors amb l’objectiu d’una col·laboració beneficiosa per ambdues parts a llarg termini.

Atents als mercats, als canvis normatius i a les innovacions, busquem constantment les millors solucions per oferir als nostres socis.

També dediquem especial atenció a:

LOGÍSTICA

La logística és el centre de les nostres activitats.

La gestió d’una bona logística es basa en indicadors que mesuren el rendiment del sistema establert; per tant, amb vista a la millora contínua, intentem detectar constantment les àrees en què podem avançar.

Els nostres socis de transport són referenciats i avaluats de la mateixa manera que els nostres productors i ens assegurem que compleixen les especificacions i protocols de seguretat dels nostres socis.

Gràcies al sistema ERP, podem programar i controlar la correcta execució dels nostres contractes de comercialització de mercaderies.